A jak poważnie zachorujesz?

Z umową dodatkowego ubezpieczenia
na wypadek poważnego zachorowania możesz otrzymać:

  • finansowe wsparcie w razie zawału, udaru lub raka
  • pomoc w rehabilitacji wraz
    z udostępnieniem sprzętu
  • opiekę psychologiczną dla siebie
    i swoich bliskich
  • wypłaty nawet do 1 000 000 zł

*pola obowiązkowe


Zastrzeżenia prawne

Zasady bezpieczeństwa

Polityka plików Cookie

Gwarancja wsparcia w chorobie - Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pełna lista świadczeń dostępnych w ramach pakietu assistance, które zapewniane są przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, a także wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance Medyczny (ZDRO). Dokument jest dostępny na www.aegon.pl.