A jak chcesz oszczędzać
na dodatkową emeryturę?

Wybierz Aegon Plan na Przyszłość+

 • otrzymasz premię o wartości składek wpłaconych w 1. roku trwania umowy
  - nawet 36 000 zł
 • korzystasz z ulg podatkowych IKE i IKZE
 • zmniejszysz swój podatek dochodowy
  za rok 2019 - nawet o 1829 zł
 • inwestujesz część swojej składki
 • zabezpieczysz swoich bliskich
  w razie Twojej śmierci

*pola obowiązkowe


Zastrzeżenia prawne

Zasady bezpieczeństwa

Polityka plików Cookie

Warunkiem otrzymania premii będącej elementem świadczenia ubezpieczeniowego jest zawarcie umowy pomiędzy 3 października 2019 roku a 31 grudnia 2019 roku na okres co najmniej 15 lat, w tym opłacenie składki minimalnej oraz przejście oceny ryzyka oraz dożycie do końca

okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie Aegon Plan na Przyszłość + z premią jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), w którym składka jest dzielona na część ubezpieczeniową i inwestycyjną. Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia Aegon Plan na Przyszłość + z premią są zawarte

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikiem, które są dostępne na www.aegon.pl. Dokument zawierający kluczowe informacje o Aegon Plan na Przyszłość + dostępny jest na naszej stronie internetowej www.aegon.pl/kid. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.